علاج سرطان سینه در مراحل مختلف پیشرفت بیماری

admin دسته‌بندی نشده

ASGHAROOOOASGHAROOOOعطارد سینه یکی از بیماری‌های نسبتاً شایعی است که چهار جنین دارد و به‌صورت مرحله ۰ تا ۴ شماره‌گذاری می‌شود. هر جنین از این بیماری علائم و روش‌های درمانی متفاوتی دارد. پزشک با استفاده از روش تی‌اِن‌اِم (TNM staging) نمره می‌دهد که بیماری در کدام‌یک از مراحل ۰ تا ۴ است و پس ازآن متد درمانی کم قیمت را برای ناسالم تعیین می‌کند. در ادامه با این مراحل و روش‌های درمان سرطان سینه در هر جنین آشنا می‌شوید. حتما بخوانید:علائم اولین عطارد سینه چیست؟علائم سرطان سینه درون زنان و مردان و راه‌های تشخیص آنپیشگیری از سرطان سینه با ۱۰ راهکاری که هر زنی باید بداند مرحلهٔ ۰ سرطان سینه مرحلهٔ ۱ سرطان سینه مرحلهٔ ۲ سرطان سینه مرحلهٔ ۳ عطارد سینه مرحلهٔ ۴ سرطان سینه ملاحظات درمان سرطان سینه

هرکدام از حروف TNM مجرد خاصی دارد که در زیر بوسیله آن اشاره شده است: حرف تی (T) از کلمهٔ غده گرفته شده است و نشان می‌دهد که چه مقدار از بافت سینه دستگیر مصیبت شده است؛ حرف اِن (N) N از واژهٔ چین خمود شده است و نشان می‌دهد که آیا عطارد تو گره‌های لنفاوی منتشر شده است خواه خیر؛ حرف (اِم) M از واژهٔ متاستاز خواه مهاجرت می‌آید و نشان می‌دهد که آیا عطارد بوسیله سایر مناطق بدن منتشر شده است یا.

خیر در این روش از اعداد اندوه استفاده. می‌شود داخل واقع اعداد بین ۰ تا ۴ میزان ترفیع سرطان را گلچین.

می‌کند کمیتهٔ مشترک آمریکا تو مملکت سرطان بر روی این سیستم نظارت. دارد به‌همین‌دلیل سرطان‌شناسان مراحل سرطان را با گونه یکسانی تعیین و طبقه‌بندی.

می‌کنند پزشک بخاطر تعیین مرحلهٔ بلای ناگهانی در بی نظیر مبتلا به عطارد سینه از آزمایش‌های مخصوصی استفاده می‌کند که شامل آزمایش خون، سی‌تی اسکن و پت (اسکن CT and PET)scan ، (اِم‌آرآی)MRI ، اشعهٔ ایکس درون ماموگرافی و اولتراسوند. است مرحلهٔ ۰ سرطان

سینه جنس عطارد تو محدودیت که داخل مرحلهٔ ۰ سرطان سینه راحتی دارد، نوع غیرتهاجمی. است درواقع سرطان در هیچ نقطهٔ دیگری از بدن منتشر نشده است و سلول‌های سرطان زا تو همان‌جایی که ایجاد شدند، باقی.

مانده‌اند عطارد سینه غیرتهاجمی به نام کارسینومای داکتال درون (محل) DCIS هم شناخته. می‌شود یعنی عطارد داخل مجرای شیری پاینده باقی مانده.

است امتیاز زودهنگام عطارد در مرحله صفر سبب می‌شود که فرد درمان‌های سریع را دریافت. یواش این‌کار از ایجاد عطارد تهاجمی جلوگیری. می‌کند درمان در مرحلهٔ ۰ عطارد

سینه روش‌های مختلفی برای درمان سرطان سینه در مرحله ۰ وجود دارد که موارد ذیل را شامل: می‌شود

جراحی جراحی سینه یا (لامپکتومی) lumpectomy شامل برج حمل سلول‌های سرطانی از بافت سینه. است از این نحو زمانی استفاده می‌شود که سلول‌های سرطانی در جای خودشان پاینده الباقی. باشند لامپکتومی روشی کوتاه و ساده است و مریض می‌تواند داخل همان روز جراحی مرخص شود و بوسیله خانه.

برود اگر سلول‌های سرطانی داخل خارج از سینه مشاهده شود، احتمالا پزشک (مَستِکتومی) mastectomy را پیشنهاد می‌کند که در آن کامل سینه بیرون. می‌شود جراحان پلاستیک می‌توانند تو همان زمان یا درون تاریخی دیگر بافت سینه را بازسازی. کنند تلالو

درمانی پرتو درمانی می‌تواند سلول‌های سرطان زا را از بین ببرد و از انتشار آنها جلوگیری. یواش هر فرید مبتلا به‌طور معمول برای التیام نگرش جراحی سینه مادون نور درمانی قرار می‌گیرد که معمولا ۴ تا ۶ هفته پس از جراحی. است حتما: بخوانید پرتو درمانی چیست و چه عوارضی دارد؟

هورمون‌درمانی هورمون استروژن به‌طور معمول درون بدن حیات دارد و می‌تواند چندی از انواع سرطان سینه را کمال مطلوب فراغت. دهد چنانچه داخل فردی برای سرطان سینه گیرندهٔ استروژن ( مثبت) ER خواه گیرندهٔ پروژسترون ( مثبت) PR باشد، امکان پذیر است پزشک علاوه‌بر جراحی، هورمون درمانی را پیشنهاد.

کند همچنین شاید فرد برای مدیریت سطح هورمون‌ها در بدن به پرتودرمانی نیاز داشته. باشد مرحلهٔ ۱ عطارد

سینه مرحلهٔ ۱ سرطان سینه به این معنی است که سلول‌های سرطانی به گرداگرد بافتن سینه هجوم بردند که دو (زیرمجموعه) ۱A (و) ۱B.

دارد علائم سرطان سینه تو وهله: ۱A اندازهٔ تومور بیشتر از ۲ سانتی‌متر حلق و بوسیله خارج از بافت سینه منتشر.

نمی‌شود افراد مشغول به مرحله ۱B، سرطان سینهٔ تهاجمی دارند، تو این: حالت هیچ توموری تو سینه بود ندارد، اما سلول‌های سرطانی به عارض گروه‌هایی هستند که ابعاد بین/۰ ۲ تا ۲ میلی‌متر دارند و نیز می‌توانند تو گره‌های لنفی حیات داشته. باشند یک تومور با ابعاد ناچیز از ۲ سانتی‌متر در سینه وجود دارد و داخل بر آن، گروه‌های کوچکی از سلول‌های سرطانی با اندازهٔ بین/۰ ۲ تا ۲ میلی‌متر در گره‌های لنفی یافت.

می‌شود درصورتی‌که این مورد باشد و عطارد ER یا PR باشد، پزشک همچنان آن را به‌عنوان مرحله ۱A عطارد دسته‌بندی.

می‌کند یورش میکروسکوپی جایی است که سلول‌های سرطان زا به خارج از مجاری یا لوله‌های شیری منتشر. می‌شود اگر تهاجم میکروسکوپی باشد، پزشک همچنان سرطان را در مرحلهٔ ۱ قرار می‌دهد؛ البته به شرطی که پیمانه این سلول‌ها بیشتر از ۱ میلی‌متر. نباشد درمان مرحلهٔ ۱ سرطان

سینه هرچند که جراحی، درمان اولین در این وهله است، اما پزشک می‌تواند انواع روش‌های درمانی را پیشنهاد. دهد

جراحی لامپکتومی یا مَستِکتومی گزینه‌های ممکن برای افراد در مرحلهٔ ۱ سرطان سینه. است پزشک براساس محل اولیهٔ تومور، اندازهٔ تومور، اندازهٔ سینه، سابقهٔ خانوادگی، ژنتیک و تقدم فرد تصمیم می‌گیرد که از کدام متد جراحی استفاده. کند

پرتودرمانی پرتودرمانی یکی از روش‌های مدل برای درمان مرحلهٔ ۱ سرطان سینه. است بااین‌حال امکان پذیر است پزشک این اسلوب را برای افراد بالای ۷۰ سال پیشنهاد کند؛ به‌خصوص چنانچه هورمون‌درمانی کم ارزش. باشد

هورمون‌درمانی اگر سرطان سینه ER خواه PR باشد، احتمالا هورمون‌درمانی مؤثر. است هورمون‌درمانی از افزایش استروژن که کمک‌کننده سرطان است، جلوگیری. می‌کند هورمون‌درمانی می‌تواند به سلول‌های سرطانی سینه و سایر مناطق بدن برسد و از بازگشت سرطان جلوگیری. می‌کند شیمی

درمانی پزشک قبل از پیشنهاد شیمی درمانی معیار پاسخ سرطان به هورمون را بررسی.

می‌کند درصورتی‌که نتایج آزمایش مدال دهد که سرطان بوسیله استروژن یا پروژسترون خواه پروتئین دیگری به نام گیرندهٔ فاکتور نمو اپیدرمی (انسان) HER2 پاسخ نمی‌دهد، به‌عنوان عطارد سینهٔ سه ‌گانهٔ (منفی) TNCB شناخته.

می‌شود هورمون‌درمانی به خشکی امدن این نوع از سرطان مؤثر نیست و افرادی دارای TNCB معمولا بوسیله شیمی‌درمانی نیاز.

دارند با‌این‌حال چندی از افرادی که سرطان سینه ER یا PR دارند، پایین تر شیمی‌درمانی قرار. می‌گیرند پزشک باید از آزمایشی استعمال کند که علامت دهد آیا شیمی‌درمانی مناسب است یا.

نه گاهی‌اوقات پزشک برای افرادی که عطارد سینهٔ HER2 دارند، استفاده از (هرسپتین) Herceptin را پیشنهاد می‌کند که درمانی هدفمند داخل کنار شیمی‌درمانی. است حتما: بخوانید شیمی درمانی چیست؛ انواع، طول دوروبر و عوارض شیمی درمانی مرحلهٔ ۲ سرطان

سینه مرحلهٔ ۲ سرطان سینه هم با دو زیرمجموعه ۲A و ۲B شناخته.

می‌شود جنین ۲A عطارد سینه یک سرطان تهاجمی است: که هیچ توموری داخل سینه بوسیله صورت خودبه‌خود نمو نمی‌کند، بلکه توده‌های سرطانی که ابعادی بیشتر از ۲ میلی‌متر دارند، در سه گرهٔ لنفاوی (زیربغل درون و دوره) زیربغل یا گره‌های لنفی نزدیک به جناغ سینه نمو. می‌کنند توموری تو سینه است که ابعادی اندک از ۲ سانتی‌متر دارد و به گره‌های لنفاوی زیر‌بغل منتشر. می‌شود توموری با ابعاد ۲ تا ۵ سامتی‌متر است، اما به گره‌های لنفاوی زیربغل منتشر.

نمی‌شود مرحله ۲B سرطان سینه به شهرت عطارد سینهٔ تهاجمی است: که توموری با اندازه‌های ۲ تا ۵ سانتی‌متر است و در گره‌های لنفاوی همراه با خوشه‌ای از سلول‌های سرطان زا نمو. می‌کند سلول‌های سرطانی گروه‌هایی با اندازه‌ای بین/۰ ۲ تا ۲ میلی‌متر را تشکیل. می‌دهند توموری با ابعاد ۲ تا ۵ سانتی‌متر است و سلول‌های سرطان زا به یک یا سه گانه چروک لنفاوی زیربغل یا گره‌های لنفی نزدیک جناغ سینه منتشر. می‌شوند غده از ۵ سانتی‌متر بزرگ‌تر است، اما سلول‌های سرطانی بوسیله گره‌های لنفاوی زیربغل منتشر. نشدند علاج مرحلهٔ ۲ سرطان

سینه جراحی متداول‌ترین روش درمانی برای مرحلهٔ ۲ سرطان سینه. است

جراحی داخل بیشتر موارد گونه درمانی، برداشتن و از بین بازی کردن توده سرطان زا.

است فردی که در جنین ۲A یا ۲B سرطان سینه است، احتمالا باید لامپکتومی یا مستکتومی ادا. دهد پزشک و فرد مریض براساس اندازه و محل قرارگیری غده تصمیم‌گیری. می‌کنند درمان

ترکیبی ممکن است پزشک ترکیبی از پرتودرمانی، شیمی‌درمانی و (هورمون‌درمانی درصورت پاسخ سرطان به) هورمون را بوسیله فردی که داخل مرحله ۲A یا ۲B سرطان سینه است، پشنهاد. دهد مرحلهٔ ۳ سرطان

سینه به‌طورمعمول شیمی‌درمانی اولین مرحله برای درمان مرحلهٔ ۳ سرطان سینه.

است ۳A، ۳B و ۳C زیرمجموعه‌های مرحلهٔ ۳ سرطان سینه.

هستند وهله ۳A سرطان سینه نوع تهاجمی عطارد سینه است: که هیچ توموری در سینه نیست یا تومور با هر اندازه‌ای در کنار سرطان یافت می‌شود که در چهار تا نه گرهٔ لنفاوی زیربغل یا گره‌های لنفاوی نزدیک جناغ سینه وجود. دارد بی نظیر توموری بزرگ‌تر از ۵ سانتی‌متر. دارد همچنین خوشه‌هایی از سلول‌های سرطانی در گره‌های لنفاوی هستند که ابعادی بین/۰ ۲ تا ۲ میلی‌متر. دارند تومور بزرگ‌تر از ۵ سانتی‌متر است و نیز سرطان به یک تا سه گرهٔ لنفاوی زیر‌بغلی یا گره‌های لنفی نزدیک جناغ سینه منتشر شده.

است جنین ۳B سرطان سینه تهاجمی است: که تومور با هر اندازه‌ای به درون دیوار قفسهٔ سینه یا پوست سینه منتشر شده است که منجر به تورم یا زخمِ درحالِ گشادگی.

می‌شود درصورتی‌که سرطان به درون پوست سینه منتشر شود، احتمالا فرید عطارد التهابی.

دارد علائم سرطان سینهٔ التهابی شامل موارد والا: است قزل شدن پوست سینه؛ تورم در سینه؛ احساس گرمای غیرطبیعی.

درسینه مرحله ۳C سرطان سینه از نوع سرطان سینهٔ تهاجمی است: که هیچ نوع تومور واقعی داخل سینه وجود ندارد یا تومور می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد و به درون دیوار قفسهٔ سینه یا غشا سینه منتشر. شود نیز ممکن است سرطان در ۱۰ یا تعداد بیشتری از گره‌های لنفاوی زیربغلی وجود داشته. باشد عطارد به گره‌های لنفاوی بالا یا پایین ترقوه یا گره‌های لنفی زیربغلی خواه گره‌های لنفی که داخل نزدیکی جناغ سینه هستند منتشر. می‌شود حتما: بخوانید علائم سرطان غدد (لنفاوی) لنفوم و روش‌های تشخیص و تداوی آن درمان مرحلهٔ ۳ عطارد

سینه درمان برای افرادی در این بار محتوی شیمی‌درمانی، جراحی و پرتودرمانی. است به‌طور‌معمول پزشک قبل از جراحی بخاطر کوچک کردن تومور از شیمی‌درمانی مصرف.

می‌کند افرادی که تو مرحلهٔ ۳ سرطان سینه هستند، احتمالا بخاطر کشتن سلول‌های سرطانی باقی‌مانده بوسیله پرتودرمانی نیاز. دارند درصورت ضرورت برای درمانی هدفمند پزشک می‌تواند هورمون‌درمانی را حزن پیشنهاد. کند مرحلهٔ ۴ سرطان

سینه به‌طورمعمول تداوی مرحلهٔ ۴ سرطان سینه شامل مجموعه‌ای از شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و (هورمون‌درمانی سپرده به) نیاز.

است درمان هدفمند درمانی است که پروتئین‌هایی که به سلول‌های سرطانی اجازه رشد می‌دهد، شعار قرار. می‌گیرند همچنین این روش از درمان به‌عنوان یک گزینه برای تداوی افراد مشغول به مرحلهٔ ۴ عطارد سینه تک استفاده فراغت.

می‌گیرد هرچند که جراحی مقدماتی روش درمانی در این مرحله نیست، اما بعضی‌اوقات جراحان از این اسلوب برای برج حمل غده استفاده.

می‌کنند جراحان ممکن است از جراحی برای کاهش درد و رفع مسائلی استفاده کنند که درنتیجهٔ مرحلهٔ ۴ عطارد سینه ابداع می‌شود که می‌تواند محتوی برداشتن تنگ کردن نخاع، برداشتن توده‌های تکی ناشی از(متاستاز) مهاجرت و رفع شکستگی عظم.

باشد نیز پزشک بخاطر درمان علائم مرتبط می‌تواند دارو تجویز کند؛ به‌عنوان: شهید داروهای ضدافسردگی برای حالات روحی بی نظیر بیمار؛ داروی ضدتشنج بخاطر کنترل درد یا شرایط عصبی؛ بی‌حسی موضعی بخاطر کنترل.

درد درمان‌های متاخر ابد در حال کشف‌شدن هستند و هر بی مانند مشغول به عطارد سینه داخل هر مرحله‌ای از بیماری می‌تواند از این درمان‌ها استفاده. کند افراد باید در این مبنا با پزشک خویشتن مشی کنند تا با این درمان‌ها و مراکز ارائهٔ آن آشنا.

شوند فاز درمانی آزمایشی بخاطر تداوی جدیدی به نام (ایمونوتراپی) immunotherapy درحال انجام. است ایمونوتراپی علت بالابردن اقتدار غریزی بدن برای مبارزه با سرطان است و نسبت به شیمی‌درمانی عوارض جانبی کمتری.

دارد راه اندازی غذا و دارو آمریکا هنوز بوسیله ایمونوتراپی مجوز درمانی نداده است، اما افرادی که گرایش دارند تا در این طرح آزمایشی انبازی کنند می‌توانند با پزشک خود کیاست کنند و در این طرح درمانی آزمایشی شرکت.

کنند اطالاعات اضافی درمورد سیستم تصویربرداری (تی‌اِن‌اِم)

TNM معمولا یک صفر یا دست افزار (ایکس) X تو کنار مسیر N T، N و M. قرار می‌گیرد TX یعنی پزشک هیچ اطلاعاتی درمورد فرد خواه اندازهٔ. تومور ندارد T0 یعنی هیچ مدرکی درمورد تومور اولیهٔ تهاجمی. وجود ندارد این موضوع نشان می‌دهد که عطارد در نگرش خودش (حضور دارد یعنی تومور هنوز درون لیف تندرست سینه هوشیار). نشده است NX یعنی پزشک اطلاعاتی درمورد گره‌های. لنفی ندارد N0 یعنی هیچ مدرکی از سرطان در معاشرت گره‌های لنفاوی. حیات ندارد MX به این انتزاعی است که پزشک اطلاعاتی از مهاجرت خواه متاستاز. سرطان ندارد M0 به این معنی است که هیچگاه مدرکی از مهاجرت سرطان به مناطق دورتر در بدن. بود ندارد ملاحظات علاج

سرطان سینه درصورتی‌که افراد نزدیک داخل خانواده به عطارد سینه مبتلا باشند، احتمال ابتلا به عطارد سینه در سایرین.

بالا می‌رود مراحل سرطان سینه بوسیله پزشک نشان می‌دهد که سرطان چطور پیش می‌رود و گزینه‌های درمانی مؤثر.

کدام است با‌این‌حال عوامل دیگری وجود دارد که پزشک با استفاده از آنها راه درمانی مؤثر را.

انتخاب می‌کند از جملهٔ آنها موارد: دامن: است سن افراد زیر ۴۰ سال بیشتر عطارد سینهٔ. تهاجمی: دارند بارداری پزشک احتمالا شیمی‌درمانی را تا سه گانه ماهه‌ٔ دوم و سوم بارداری و هورمون‌درمانی و پرتودرمانی را تا سپس از بوسیله گیتی آمدن نوزاد به. تأخیر می‌اندازد سرعت نمو و: انتشار سرطان بیشتر سرطان‌های تهاجمی به درمان‌های تهاجمی. حاجت دارند: سابقه‌ٔ خانوادگی افرادی که خویشاوندان نزدیک‌شان عطارد سینه را تجربه کردند با گمان بیشتری به این بیماری. مبتلا می‌شوند: جهش‌های ژنتیکی درصورتی‌که انفراد ژن‌های مربوط به سرطان سینه (قرین BRCA1 ژن عطارد) سینه ۱ (و BRCA2 ژن عطارد) سینه ۲ را داشته باشد، به‌طور مشخصی، احتمال ابتلا به عطارد سینه تو آنها. افزایش می‌یابد داخل بعضی از افراد لازم است تا سایر ژن‌های مرتبط با سرطان سینه همچنین. مطالعه شود

گفتار سرانجام درمان بخاطر هر فرید با توجه به (زمان تشخیص) تشخیص به‌موقع و مرحلهٔ سرطان. متفاوت است هرچقدر فرید زودتر درمان را قبض کند، مولود.

بهتری می‌گیرد افراد باید با آزمایش‌های ماهیانه به‌طور مرتب علائم سرطان سینه را وارسی و باید با پزشک خویشتن تو مورد انجام ماموگرافی منظم.

صحبت کنند چندی از افراد براساس عوامل خطری که دارند، باید زودتر از سایرین بررسی‌های لازم را. انجام دهند در این مورد با پزشک. صحبت کنید بعضی از افراد دیرتر به بررسی احتیاج دارند، اما بهتر است با پزشک چاره کنید تا پزشک بهینه طرز پیش‌ِ رو را به آنها.

ارائه دهد درمان به عوامل زیادی رابطه دارد که شامل مرحلهٔ سرطان سینه، سابقهٔ خانوادگی، ژن‌ها و عوامل. شخصی است پزشک تداوی انحصاری بخاطر هر فرد را درنظر می‌گیرد و با توجه به این‌که فرید به چه درمانی پاسخ می‌دهد، روش‌های درمانی ارزان را. استفاده می‌کند در: ادامه بخوانید جلوگیری از عطارد سینه با ۱۵

خوراکی تندرست مقالات صوتی مجموعه صوتی علائم، پیشگیری و تداوی بیماری‌ها سلامتی ارزشمندترین دارایی

انسان است 9000تومان

شاید دوست داشته باشید:

احتمال ابتلا به کووید ۱۹ امکان پذیر است موقوف به سن نباشد

در این مرحله، کاملا برملا شده است که هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلا به مورد شدیدی از کووید ۱۹ […]

توصیه های پزشکی بوسیله بیماران سرطانی در غوغا کرونا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه نگار مهر، محسن اسفندبد، با اشاره بوسیله روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: داخل […]

ویروس کرونا در وضعیت آزمایشگاهی تا ۲۸ روز روی سطوح ابدیت می آورد

پژوهشگرانSGHAROOOON استرالیایی با وارسی استاندارد بقای ویروس کرونا روی سطوح مختلف، نشان دادند که این ویروس تا ۲۸ روز می […]