ابر آشپزخانه؛ راه حل ایستادگی آنتی بیوتیکی

admin دسته‌بندی نشده

همان طورکه تهدید مقاومت آنتی بیوتیکی اکید تر می شود، باکتریوفاژها یا بوسیله تلخیص فاژها (ویروس های آلوده کننده ی باکتری ها) ممکن است در مبارزه با باکتری هایی مفید باشند که با مصرف از آنتی بیوتیک ها از بین نمی روانی. این پیشنهاد مربوط بوسیله پژوهشی است که در میتینگ سالیانه ی سندیکا آمریکایی میکروبیولوژی (ASM Microbe) نمایش شده است.

سحاب آشپزخانه درمعرض انواع مختلفی از میکروب ها قرار دارد که میکروبیوم عظیمی از باکتری ها را تشکیل می دهند. فاژها فراوان ترین ذرات زیستی روی زمین هستند و معمولا هرجا که باکتری ها حیات دارند، آن ها نیز در آنجا حضرت دارند. براین اساس، بوسیله رویت می رسد سحاب های آشپزخانه محلی برای کشف کردن آن ها باشد.

دانشجویان یکی از کلاس های پژوهشی، باکتری ها را از اسفنج های مصرف شده داخل آشپزخانه ی خود جدا و سپس، از باکتری به عنوان طعمه ای بخاطر یافتن فاژهایی استفاده کردند که می توانند به آن حمله کنند. دو دانشجو توانستند فاژهایی کشف کنند که باکتری های موجود در اسفنج آشپزخانه ی آن ها را عفونی می کرد. بریانا ویس، دانشجوی علوم بود مؤسسه ی فناوری نیویورک گفت:مقاله های مرتبط:ضایعات ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی متجاوز از حد تصور استحشرات به کمک تولید آنتی بیوتیک های متاخر می آیندمقاومت ضدمیکروبی سبب مرگ ۱۰ میلیون نفر در سال خواهد شدمطالعه ی ما مدال دهنده ی ارزش جست وجوی هر محیط میکروبی است که ممکن است فاژهای مفید داشته باشد.

پژوهشگران تصمیم گرفتند جای این دو فاژ را عوض کنند و ببینند آیا هرکدام می توانند باکتری های جداشده ی ابر دیگر را عفونی کنند یا خیر. خراج این بود که این فاژها باکتری موجود داخل اسفنج دیگر را همچنین کشتند. ویس گفت:چنین خراج ای این سؤال را مطرح کرد که آیا ممکن است این دو سویه از باکتری با اینکه از دو ابر متفاوت آمده اند، به طورتصادفی یکسان بوده باشند؟

برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهشگران DNA مولود از دو سویه ی جداشده باکتری را باهم مقایسه کردند و خراج گرفتند که آن ها هر دو عضوی از خانواده ی انتروباکتریاسیا هستند. این باکتری ها بوسیله گروهی از میکروب های میله ای شکل تعلق دارند که معمولا در مدفوع یافت می شوند و برخی از آن ها موجب ایجاد عفونت در فضا های بیمارستانی می شوند. اگرچه این سویه ها بستگی مباشرت باهم داشتند، در آزمون های بیوشیمیایی حیات اختلافات شیمیایی بین آن ها تأیید شد. ویس گفت:این فرق ها در وقوف انواعی از باکتری ها مهم هستند که یک فاژ می تواند آن ها را آلوده کند. همچنین، این موضوع کلید گلچین توانایی آن در تداوی عفونت های برقرار بوسیله آنتی بیوتیک خاص است. امیدواریم که درادامه ی کار، فاژهای بیشتری را جداسازی و تعیین ویژگی کنیم که می توانند باکتری های موجود داخل اکوسیستم های میکروبی مختلف را آلوده کنند. فدایی از این فاژها ممکن است بتوانند برای تداوی عفونت های باکتریایی مستحکم به آنتی بیوتیک به کار گرفته شوند.بیشتر بخوانید:با مسواک سرقت کردن و بهداشت دهان به جنگ آلزایمر برویدباکتری عجیبی که می تواند به تولید واکسن استرس کمک کندمیکروبیوم روده عامل تأثیر نابرابر داروها در افراد مختلف است؟مقاومت ضدمیکروبی موجب مرگ ۱۰ میلیون نفر در سال خواهد شددانشمندان ارگانیسمی با ژنوم کاملا بدلی ساختن کردند

شاید دوست داشته باشید:

فروتنی و تواضع از دیدگاه روانشناسان

متواضع باشید و خرسند؛ این نصیحت ی روانشناسان است. شکسته نفسی از ویژگی های پا بر جا شخصیت افراد محسوب […]

فروتنی و افتادگی از دیدگاه روانشناسان

خاضع باشید و خرسند؛ این توصیه ی روانشناسان است. افتادگی از انفراد های حقیقی شخصیت افراد محسوب نمی شود، اما […]

نامه ۲۰۰ سینماگر با اصرار بر آزادی پیش روی و تفکر

به گزارش ایسنا، درون ابتدای این بیانیه آمده است: «ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر و طیفی از نیروی […]