شناسایی نورون هایی در مغز که جهت فراموش کردن خاطرات می شوند

admin دسته‌بندی نشده

AAبعدازظهرGHAROOOONGHAROOOON یکی از روزهای آوریل ۱۹۲۹، روزنامه نگاری از یکی از روزنامه های مسکو با یک مشکل غیرعادی بوسیله دکه الکساندر لوریا آمد: او هرگز چیزی را فراموش نمی کرد. دکتر لوریا، متخصص اعصاب و روان، این مرد را که بعدا با صیت «شخص S» S معروف شد، مورد آزمایش قرار. عدل وی خطوطی تمام از اعداد و واژه ها، اقرار خارجی و فرمول های علمی را به این فرد عرضه کرد و او می توانست بدون خبط همه ی آن ها را جبران. درنگ چند دهه S بعد، S هنوز سیاهه کامل اعدادی را که دکتر لوریا به او نشان داده بود، بوسیله یاد.

می آورد توانایی غیرمعمول این فرید داخل بوسیله تفکر آوردن همه ی چیزها، مانعی داخل زندگی روزمره ی او محسوب. می شد او در درک مفاهیم انتزاعی و تعبیر تمثیلی دشوار داشت و داخل تشخیص چهره ها همچنین وحشتناک وجود بجای آن ها را در لحظه ای باریک بین از زمان و با حالات و فردی های خاص بوسیله خاطر. سپرده وجود دانشمندان سرانجام ملتفت شدند که توانایی فراموش کردن به همان قطع ی توانایی بوسیله خاطر سپردن،. حیاتی است رونالد دیویس، فنی مغز و اعصاب از مؤسسه ی پژوهشی اسکریپس داخل فلوریدا:می گوید ما هر روز در اطلاعات اضافی غوطه می شویم و بسیاری از این اطلاعات در مغز تبدیل بوسیله خاطره. می شود ما نمی توانیم به صبر با همگی ی این ها.

پهلو بیاییم پژوهشگرانی مانند دکتر دیویس محاجه می کنند که فراموشی مکانیسم فعالی است که مغز برای پاک کردن اطلاعات غیرضروری از آن کاربرد می نرم تا ما بتوانیم معلومات جدید را. حفظ کردن کنیم برخی دیگر شلنگ را فراتر نهاده و پیشنهاد می کنند که فراموشی ازنظر انعطاف پذیری تک نیاز برای پندار خلاقانه و تخیل.

ضروری است آکی هیرو یاماناکا، استاد علوم اعصاب دانشگاه ناگویا تو ژاپن، سلول های مغزی را داخل موش پیدا کرد که بوسیله طور فعال نورون هایی را که به استقامت خاطرات دستیار می کنند، ناجور

می کنند مقاله ی جدیدی که بوسیله تری در مجله ی Science منتشر شده است، به گروهی از نورون ها اشاره می یواش که شاید مسئول معاون کردن به.فراموشی باشند آکی هیرو یاماناکا و گروهش درحالی که تنظیم خواب را در موش تک تجسس قرار می دادند، بوسیله نورون های هورمون متمرکزکننده ملانین خواه MCH. توجه کردند برضد بیشتر نورون های مغز که هنگام بیداری حیوانات فعال هستند، نورون های MCH موجود در هیپوتالاموس زمانی آغاز به فعالیت می کنند که حیوان داخل خواب REM. قرار دارد این مرحله از خواب با حرکت تند چشم، اضافه نبض، امواج منحصربه فرید مغزی و در انسان ها با رویاهای زنده. همراه است هنگامی که پژوهشگران سیگنال های نتیجه از نورون های MCH را در موش پیگیری کردند، دانا شدند که این سلول ها، نورون هایی را که در هیپوتالاموس قرار دارند، سرکوب. می کنند هیپوتالاموس قسمتی از عدد است که تو تثبیت خاطرات.

نقش دارد پژوهشگران بخاطر تقویم اثر نورون های MCH روی حافظه، از ابزارهای ژنتیکی مصرف کردند تا قبل از ارتکاب آزمایش حافظه نورون های MCH را در موش ها برملا خواه. خاموش کنند پژوهشگران در آغاز یک موز پلاستیکی کوچک و یک اسباب ورزش چوبی را به موش. ها دادند پس از اینکه هر حیوان هر دو شیء را مورد اکتشاف قرار می داد، پژوهشگران بوسیله طور مصنوعی نورون های MCH آن ها را فعال یا مهار. می کردند آن ها بعد موش ها را به قفس آزمایش برمی گرداندند که در آن یکی از اسباب بازی ها با شیء جدیدی جایگزین. شده بود در نهایت حیرت دانشمندان، روشن کردن سلول های MCH تو جریان گرداگرد ی بوسیله خاطرسپردن، موجب بدترشدن ذهن شد؛ موش به یاد نمی آورد که کدام ابزار ورزش را قبلا دیده و رایحه. کرده است آن ها به همان تعداد باری که سراغ اسباب ورزش متاخر می رفتند، به ابزار بازی پلاستیکی خواه چوبی قدیمی همچنین نزدیک. می شدند ولی احتمال بازی با شیء جدید تو موش هایی که نورون های MCH آن ها به طور مصنوعی سرکوب شده بود،. بیشتر بود این امر مدال می داد، آن ها خاطرات زورمند تری را در مورد اشیاء ابتدایی ایجاد کرده اند و نیازی به کشف مجدد آن. ها ندارند تغییر در اقدام چنان آشکار وجود که پژوهشگران فقط با مشاهد ه ی موش ها می توانستند بگویند که در کدام یک از آن ها نورون های MCH سرکوب. شده است البته این اثرات تنها زمانی واضح بود که نورون های MCH در روانی بار ی رویا REM مهار. می شدند مهار این سلول ها خلال بیداری موش ها خواه خلال کود ی دیگری از چرخه ی خواب، علت بهبود عملکرد آن ها در آزمایش ذهن. نمی شد یاماناکا:می گوید این نتایج مدال می دهد که نورون های MCH بوسیله عدد کمک می کنند تا حاد اطلاعات جدیدی را که مهم نیست،.

فراموش یواش از آنجایی نورون های مذکور در روند خواب REM بیشترین فعالیت را دارند، شاید بتوان توضیح داد که چرا انسان ها معمولا هنگام بااطلاع شدن خواب های خود را بوسیله پندار. نمی آورند یاماناکا: «می گوید شاید نورون ها منابع حافظه را برای روز پس ازآن پاک.»  می کنند اما احتمالا همان طور که فرایند بوسیله پندار آوردن مکانیسم های انتظام کننده ی یدکی دارد، در فرایند فراموشی معلومات همچنین مکانیسم های. اضافی درگیرند طبیب دیویس:می گوید مقاله:های مرتبط مغز چگونه خاطره ردی را پاک می کند؟مغز آدم خاطرات را درجهت معکوس بازسازی می کندخاطرات حین رویا از طریق امواج مغزی تقویت می شوندهمان طور که ما و سایر حیوانات در طول روز یاد می گیریم، مکانیسم های فراموشی مختلفی ممکن است قدیم در حال ازبین بازی کردن این.

خاطرات باشند تحول تو الگوی برانگیختگی نورون ها، تضعیف سیناپس ها و تولید نورون های متاخر تو عدد تاحدی داخل تضعیف ذهن. نقش دارند مطالعاتی که دکتر دیویس روی مگس سرکه عمل داده است، نشان می دهد که نوروترانسمیتر دوپامین غصه در فراموشی و هم تو تشکیل خاطرات. نقش دارد تئوری او این است که پس از ابداع یک خاطره داخل مغز، آزاد شدن آهسته و مداوم دوپامین اضافی باعث آغاز آبشاری از فایده های بیوشیمیایی در نورون ها می شود که خاطره را پس انداز می کنند و البته درنهایت خاطره را از بین می برد سوا اینکه یک مکانیسم مغزی دیگر آن را مهم تلقی کرده و. مداخله کند دکتر دیویس:می گوید اگر خاطره واقعا بخاطر موجود زنده یا بخاطر ما بوسیله عنوان انسان مهم باشد، این توجه یا علاقه ی عاطفی باخبر عمل می شود و مشابه یک بازپرس عمل می نرم و به مغز می «گوید که این یکی را.»

نگه دار طبیب دیویس می گوید، قانون دان است که مناطق و مکانیسم های مغزی که در ایجاد خاطره نقش دارند، با حذف خاطره نیز. مرتبط باشند اگر شما مسکن ی خود را (تغییر دهید مثلا با نقاشی) یک اتاق و ماه ها خواه سال ها پس ازآن دوباره غرض بگیرید که رنگ جدیدی بزنید، ابتدا باید بوسیله متعاقب برگشته و رنگ قبلی را از. بین ببرید دکتر یاماناکا:می گوید ما هنوز فاصله ی زیادی با بهره داریم که بتوانیم خاطره ی آسیب فکری را پاک کرده خواه یادآوری را آسان. تر کنیم درون حال حاضر، چنین اتفاقاتی تنها در قلمرو فیلم هایی مانند درخشندگی سرمد یک ذهن پاک عارض.می دهد:بیشتر بخوانید مکمل غذایی رایجی که کلید مبارزه با بیماری آلزایمر استاختلالاتی که منجر بوسیله خواب آلودگی قطعی روزانه می شوندارگانوئیدهای مغزی؛ از یکدلی بوسیله ربات عنکبوتی تا زراعت خودکار تو فضاتاثیر رژیم غذایی لبریز از چربی روی مغزروان شناسی تکامل عشق؛ قیام هورمون ها زیر ذره

شاید دوست داشته باشید:

احتمال ابتلا به کووید ۱۹ امکان پذیر است موقوف به سن نباشد

در این مرحله، کاملا برملا شده است که هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلا به مورد شدیدی از کووید ۱۹ […]

توصیه های پزشکی بوسیله بیماران سرطانی در غوغا کرونا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه نگار مهر، محسن اسفندبد، با اشاره بوسیله روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: داخل […]

ویروس کرونا در وضعیت آزمایشگاهی تا ۲۸ روز روی سطوح ابدیت می آورد

پژوهشگرانSGHAROOOON استرالیایی با وارسی استاندارد بقای ویروس کرونا روی سطوح مختلف، نشان دادند که این ویروس تا ۲۸ روز می […]