فروتنی و افتادگی از دیدگاه روانشناسان

admin دسته‌بندی نشده

خاضع باشید و خرسند؛ این توصیه ی روانشناسان است. افتادگی از انفراد های حقیقی شخصیت افراد محسوب نمی شود، اما از فردی های مهم شخصیتی بوسیله حساب می آید و وانمودسازی به داشتن چنین خصلتی کار دشواری است. 

روانشناسان اصولا برای نوکری بوسیله سایرین و نیز برای پژوهش به عینک امنیت و کلاه حمایت احتیاجی ندارند و همچنین از شلاق هایی نظیر تازیانه ایندیانا جونز استعمال نمی کنند. آن ها هیچگاه به متعاقب یافتن متون باستانی که درون زیر زمین دفن شده اند ناگهان غارهای مدفون شده ای را کشف نمی کنند. به یقین که آن ها در اعماق اقیانوس درون محفظه های کروی غواصان به این سو و آن سو  نمی روند و در جستجوی ذرات والا اتمی ناملموس با آهنرباهای غول پیکر شیوه و امر ندارند.

ولی هنوز تیمار روانشناسان گاهی دست بوسیله کاوش عادات و خصایص تمدن های ابد که از بین رفته است می زنند. در آخرین مقاله ای که در بررسی های Current Directions داخل مجله ی Psychological Science منتشر شده است، گروهی از محققان معاینه ای را وارسی کردند که درباره ی یک ویژگی شخصیتی است که زمانی بسیاری از افراد را مست خود کرده بود. ویژگی ای که فرد را قادر می سازد تا بوسیله طور دقیق بوسیله توانایی ها و محدودیت های خود پی ببرد، در واقع این انفراد به وضعیت رابطه ی بین محدودیت مربوط می شود و وابستگی ی افراد همچون آینه ای بازتاب دهنده ی این انفراد است به طوریکه بی همتا در یک رابطه، محور حقیقی را حول خود قرار نمی دهد؛ درست حدس زدید این ویژگی همان تواضع یا فروتنی است. مقاله های مرتبط:تواضع و فروتنی، اختصاص دادن بارز رهبران موفقچگونه روال خودنمایی را کنار بگذاریم

 

 داریل ون تونگرن، روانشناس در کالج Hope در میشیگان و نویسنده ی اصلی مقاله می گوید: امروزه ما تماشایی این هستیم که تحقیقات بیشتری درباره ی شکسته نفسی و فروتنی صورت می گیرد و تعداد این تحقیقات با سرعت اضافی رو بوسیله رشد است. حالا زمان آن فرا رسیده است که انسان بوسیله روز شوند و سوالات باز مطرح کنند که پاسخ جامعی را  طلب می کند تا محققین بتوانند درون مطالعات خود به این سوالات پاسخ دهند. در این طور پیرامون و زمانه ای که مورخان آینده نشاید اشتهار آن را «عصر مباهات آفرین» بگذارند، معاینه ی فروتنی و تواضع امری متناقض به چشم می آید و درست بدان می ماند که در کالیفرنیا به مبارزه با راسته مصرف کنندگان مواد مخدر  برویم. امروزه، استفاده از اصطلاح ی تواضع و فروتنی رایج شده است، بوسیله طوری که تصور معنای واقعی کلمه که درون قلب این تعبیر ملبس است و به آن روح می بخشد دشوار است؛ معتمد مثل شعبده بازهایی که به شکل صنف ای خویشتن را نامرئی می کنند.

اسکار وایلد می گوید پیش از آنکه بوسیله تواضع مشت پیدا کند ۲ سال را متعاقب میله های زندان سپری کرد و بوسیله تجربیات خاصی دست یافت. او می نویسد: «من اندوه و اندوه را تجربه کردم که با صدای اهتزاز می گریست و ذلتی را تجربه کردم که هیچکس صدایش را نشنید». با قرائت کردن نوشته ی او شاید فکر کردن کنید این تالیف ها بیش از آنکه به یک پیروزی منجر شوند طعم انقراض می دهند.

افتادگی و فروتنی موضوع جدیدی داخل حوزه ی روانشناسی محدودیت و مدنی محسوب می شود که دست کمتر به عنوان یک فردی یا رفتار به مرزوبوم روانشناسی رویه معین کرده است و به طور جداگانه وارسی می شود. این موضوع در نتیجه ی تلاش هایی که در  اوایل دهه نود میلادی برای به پا داشتن روانشناسی مثبت اجرا شده وجود متولد شد؛ موضوعی که به درک عمیق تر و جامع تری از برخی مختصات نظیر سربلندی، بخشندگی، رضایت خاطر، خشنودی و تحکیم و انسجام شخصیت رهنمون می شود و داخل راستای حفظ و نگه داری از این ویژگی ها می کوشد.

اخیراً موضوع شکسته نفسی جای پای خود را تو پرکاربردترین آزمون های عبرت ویژگی های شخصیتی همانند پرسشنامه ی پنج عامل مبصر شخصیت قرص کرده است. به نظر می رسد زمان حال تواضع همچون گلی طریق به زیر، از خود جاذبه می پراکند و روان تو این کار چیره بوده است.

الیزابت کومره مانچوسو از دانشگاه پپرپرین، طی مجموعه آزمایش هایی، داوطلبان را براساس معیاری که آن را فروتنی خِرد نامید، تک ارزیابی قرار انصاف. او درون این آزمون، آگاهی این داوطلبان را را درباره ی مسائل اجتماعی و سیاسی تخمین کرد. مرام وی از این کار، این وجود تا ببیند داوطلبان تا چه حد از نقایصی که تو نظرات آنان وجود  دارد آگاه هستند. الیزابت واقف شد فروتنی و تواضعی که او مورد ارزیابی فراغت می داد ارتباطی با آزمون های سنجش درک قدر یا بهای چیزی یا بستگی های سیاسی ندارد، بلکه این آزمایش، تماس مستقیمی با مدل کنجکاوی، تمرکز و تامل، مناعت طبع و بلندنظری و برخورداری از معنی باز که پذیرای اطلاعات باشد دارد.

هنگام تجسس ی دیگری که اکنون درون دست رفتار است، دکتر کرومی مانچوسو با ارزیابی پرسشنامه های کامل شده توسط ۵۸۷ بزرگسال آمریکایی غرض گرفت تا سطح فروتنی خرد را داخل این افراد بسنجد. انبازی کنندگان برای انباشته کردن این پرسشنامه به استاندارد موافقت خویشتن با کلکسیون ای از عبارات، رای می دادند. برای مثال، عباراتی مثل: «زمانی که دیگران با موضوعی که من قلبا آن را قبول دارم مخالفت می کنند عاطفه خردی می کنم» یا «در اغلب اوقات  من مطالب بیشتری برای نمایش به سایرین دارم و بسیار از آنکه من از دیگران چیزی بیاموزم آن ها از غلام می آموزند» تو این پرسشنامه گنجانده شده حیات. افرادی که تشخیص بالایی از جهت داشتن انفراد فروتنی تصرف کرده بودند، تو برابر امتیاز پایین تری را داخل سوگیری های دیپلماتیک و پیشقدم های ایدئولوژیک چه در قطب محافظه کار و چه در پیشگام آزادیخواه تصرف کردند.  فریفتن کردن افراد فروتن فقره دشوارتری است، چرا که این افراد تحت تأثیر باورهای خود فراغت نمی گیرند.

مطالعات دیگری مدال می دهد که آن گروه از شرکت کنندگان که امتیاز بالایی را درون تواضع تصرف کرده اند افرادی هستند که خشونت کمتری در آنان دیده می شود. همچنین، این افراد حتی پس از آنکه باورهای مذهبی خودشان توسط سایرین به چالش کشیده می شود، قسمت قسمت کردن های مذهبی دیگر را قضاوت نمی کنند. درحالی که شرکت کنندگانی که نمره پایینی داخل تقویم فروتنی بوسیله دست آورده بودند بیشتر به قضاوت قسمت قسمت کردن های مذهبی پرداختند.  

حکیم کرومی مانچوسو می گوید: براساس این یافته ها می توان بوسیله موضوع مهمی مهمی درباره ی انسان های خاشع اشاره کرد؛ در واقع فریفتن کردن افراد فروتن کار دشوارتری است، چرا که این افراد تحت تأثیر باورهای خویشتن صبر نمی گیرند.

وی در ادامه افزود:  یافته های ما درباره ی فروتنی ممکن است ربط میان فروتنی و باورهای عمیق مردم ها را آشکار کند.

طبیب ون تونگرن و همکارانش در یک بررسی جدید، توضیحاتی مبنی بر اینکه چرا فروتنی -خواه از سنخ حقارت و خواه از هر سنخ دیگر- بُعد مهمی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد. بخاطر مثال، خاضع وجود داشتن برای ایستادگی یک ربط و حفظ تعهد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه از یاد بردن کینه ها، شکیبایی درون مقابل سفاهت ها و رحمت خویشتن و دیگران که حافظه فرید را از بند کشمکش ها می رهاند، نیازمند دریایی است که می تواند با امواج سهمناک خود کامل این کشمکش ها را در خویشتن غرق نرم و این یبوست همان دریای افتادگی است.  افرادی که واقعا نیازمند آموختن فروتنی هستند، احتمالا زیادترین پایداری را از خویشتن نشان دهند.

اکنون که موضوع شکسته نفسی توجه محققین را به خود فراخوانی کرده است، دکتر ون تونگرن می گوید چندین سؤال باز در این خصوص وجود دارد، مثلا «آیا فروتنی می تواند آموخته شود یا  در جلسات رسا درمانی گنجانده شود؟» اما یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو هستیم این است که افرادی که از آموختن فروتنی استقبال می کنند و با آغوش باز پذیرای آن می شوند احتمالاً افرادی هستند که خود خاضع بوده و چندان نیازی به این آموزش ندارند. در مقابل، افرادی که واقعاً نیازمند آموختن فروتنی هستند، احتمالاً بیشترین مقاومت را از خود نشان دهند.

روانشناسانی که بوسیله درمان مراجعینی  که از اختلال شخصیت مرزی خواه اختلال شخصیت خودشیفته رنج می برند نیز بر این موضوع صحه می گذارند. نیز بسیاری از مراجعینِ این روانشناسان بی آرامی با این مسئله موافق هستند. 

تاکنون هیچکس گنجایش تاریکی از تواضع را گزارش نکرده است. اگرچه، شاید شکسته نفسی زیاد انگیزه انزوای اجتماعی، حاضر بودن اطمینان بوسیله خود و در مجموع دیده نشدن در اجتماع شود. 

اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بزرگسالان در ارزیابی های فروتنی نمره ی بالایی را کسب کرده اند  به عبارتی دست ناچیز ۲۵ میلیون آدم خاضع فقط در آمریکا عمر می کنند. بیشتر بخوانید:تأثیر مثبت گام سرقت کردن روی خواباثر ورزش های انواع در استواری ذهن و اشتی مغزنتایج استیناف جدید: افزایش سن لزوما بوسیله معنای چاق شدن نیستترس از مرگ، عامل اصلی بسیاری از وحشت ها و اضطراب ها استدانشمندان بوسیله تولید واکسن جهانی آنفولانزا نزدیک شدند

شاید دوست داشته باشید:

«ردِپای عشق در شعر زنان دنیا» در بازار تاریخچه

 به گزارش ایسنا، در معرفی این مجموعه که درون نشر زرینِ اندیشناک منتشر شده، آمده است:  این کتاب حاویِ شعرهایی […]

احتمال ابتلا به کووید ۱۹ امکان پذیر است موقوف به سن نباشد

در این مرحله، کاملا برملا شده است که هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلا به مورد شدیدی از کووید ۱۹ […]

توصیه های پزشکی بوسیله بیماران سرطانی در غوغا کرونا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه نگار مهر، محسن اسفندبد، با اشاره بوسیله روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: داخل […]