فعالیت نوع غیرمعمولی از ویروس آنفولانزا در منفصل آنفولانزای امسال

admin دسامبر 18, 2019

براساسSGASGASGجدیدترینAROOOOگزارشAROOOOمرکزAROOOONSGASGASGHAROOOOکنترلAROOOOوAROOOONSGASGASGASGHAROOOOپیشگیریAROOOOبیماریAROOOONAROOOOCDCSGHAROOOONSGHAROOOON ، فعالیت آنفلوآنزا از ابتدای ماه نوامبر (افزودن)یافته است و خواهش می رود که این جریان همچنان ادامه داشته […]

ادامه مطلب