تلاش بخاطر ثبت جهانی لعاب ایرانی زرین رنگ جزیی

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سید عبدالمجید شریف زاده ـ رییس دسته پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ روز شنبه (۱۶ آذر ماه) با اطلاع دادن این خبر، درباره تاریخ سفال زرین فام نیز تشریح رحم: درون آثاری که از دوران پیش از اسلام به خصوص تو حوالی ساسانی بوسیله دست آمده، استفاده از طلا و نقره تو ساخت ظروف مشاهده شده و این مواد یکی از مهمترین موادی است که هنرمندان از آن بهره می بردند. به همین سبب در دوروبر های یادشده گواه تاسیس ظروف زرین و نقره ای و گشادگی هنرهای مرتبط با آن مشابه قلم زنی و دواتگری هستیم.

او افزود: با ورود اسلام به ایران و دگرگونی مباحث تفکری و اعتقادی مبنی بر اینکه داخل ادب اسلامی نباید از زر و نقره برای ظروف کاربرد شود و مکروه دانستن این فقره میان مردم، کاربرد از ظروف سفالی به جای استعمال از ظروف ساخته شده با این طور فلزات و مواد گرانبهایی اتساع یافت.

رییس قسمت قسمت کردن پژوهشی هنرهای سنتی با بیان اینکه «در اوایل حوالی اسلامی مراکز سفالگری تو ایران گسترش بسیاری ظاهر کرده بود»، پیش روی کرد: درون این پرگیر تماشایی آن هستیم که در شهرهایی شبیه نیشابور، ری، اراک، کاشان و … سفالگری و پیدایش ظروف اهمیت بسیاری رک می کند؛ با این حال همچنان هنرمندان و صنعتگران این دوره در تلاش بودند تا بتوانند لعاب هایی را تولید کنند که ویژگی های زیباشناسانه بهتری داشته و درخشنده پر حرارت باشند.

او ادامه عدالت: تو اوایل دوره اسلامی تحولات عمده لطافت در بحث لعاب به وجود می آید و طریق های متنوع لعاب گذاری از تنوع لعاب ها پژمرده تا شیوه تاسیس لعاب های زیررنگی، رو رنگی و … گسترش مشهود می بطی ء.

برومند زاده با اقرار اینکه «منع به کارگیری زر و نقره درون گرداگرد اسلامی باعث گشایش درون حصه دیگری از هنر و به کارگیری مواد تو ایران شده است»، گفت: صنعتگران دوره اسلامی با تولید لعاب های گوناگون با عادت های مختلف توانستند ظرف های سفالی بسازند که با اینکه پرتو طلا را دارند در آنها از طلا استفاده نشده است.

این پژوهشگر حوزه هنرهای سنتی افزود: موارد مطرح شده دارای وجه مهمی است؛ چه به دلیل هنری که تو کیمیاگری اتفاق بی ریا و چه به لحاظ تاسیس و اختراع گوناگون لعاب های زیبا و به کارگیری آنها در ساخت ظروف. اوج بهره گیری از این دستاورد و مصرف از لعاب طلایی فام از اواخر دوره سامانی و اوایل پرگیر سلجوقی ابتدا شده و تا سال های متمادی یکی از مهمترین خصوصیات ظروف، ساخت قید های طلایی فام بوده است.

شریف زاده با بیان اینکه «از حوالی سلجوقی ظروفی در دسترس است که در موزه های دنیا و ایران محافظت می شود»، یادآور شد: این ظروف تلالو طلایی دارند که باعث اضافه زیبایی خاص برای ظروف سفالی شده اند. ساخت لعاب زرین فام تو دوره های اولین متجاوز سخت، خاص و با مواد منحصر به ویژگی قیافه می گرفت و در دوروبر های مختلف با فراز و فرودهایی همیشه جبران شده تا اینکه در گرداگرد قاجار این هنر رو به غروب رفته و با وجود آنکه کما بیش ظروف طلایی فام تولید می شدند، اما استفاده از آنها بوسیله برهان کاهش منع استفاده از ظروف طلایی ناچیز شده است.

معتبر زاده در امتداد به هنر دوره معاصر غرب و اروپا در ساخت لعاب های جدید به دستگاه فناوری های ابتکاری اشاره کرد و گفت: غربی ها توانستند با کاربرد از فناوری های نو، لعاب های لاستری را تولید کنند که وجه تلالو رنگ جزیی زرین را در لعاب ها خلق کرده و باعث تابان شدن رنگ های مختلف در ظروف می شود.

او نیز به بیان توضیحاتی درباره نفاق لعاب لاستری و لعاب زرین ته رنگ پرداخت و تصریح کرد: در ساخت لعاب لاستری از خویشتن زر برای تلالو و به مشت آوردن رنگ طلایی استعمال می شد، در حالی که بن ساخت لعاب طلایی فام بدون استفاده از طلا است و بوسیله همین دلیل ارزش لعاب لاستری بسیار گران است.

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی ادامه انصاف: در عصر حاضر یک پیرامون فراموشی نسبت به پیدایش لعاب زرین فام صورت گرفت و بوسیله همین خاطر تعداد اندکی از اساتید قدیم این مرزوبوم گاهی از نمونه های لعاب های طلایی رنگ جزیی و لعاب خاصی که اصطلاحا به آن لعاب غازمغازی یا لعاب انباشته طاووسی می گویند، برای تولید ظروف کاربرد کرده اند.

محترم زاده تصریح کرد: در واقع اختلاف لعاب زرین اثر جزیی با غازمغازی این است که در لعاب زرین اثر جزیی قید فام طلایی بوسیله خودش می گیرد، اما لعاب غازمغازی یک حالت رنگین کمانی متشابه پر طاووس بوسیله ظروف می دهد؛ با این حال برخی افراد ناآگاه به اشتباه این دو لعاب را با یکدیگر طبق می دانند، تو حالی که لعاب های یاد شده با هم متفاوتند، ولی سرچشمه یکسانی دارند.

او افزود: فدایی در اطراف معاصر با مراجعه به منابع باستانی تکاپو کردند تا هنر لعاب سازی زرین فام را احیا کنند؛ به همین علت به یکی از منابع قدیم مربوط به اواخر پیرامون سلجوقی و اوایل دوره ایلخانی به معروفیت عرایس الجواهر که قاعده پیدایش لعاب زرین فام را بوسیله رخساره مختصر تشریح داده، رجوع کردند با این حال چون متن با استعمال از اصطلاحات و کلمات متدوال آن ساعت بوسیله نگارش درآمده نتوانستند به صورت کنجکاو از طریق پیدایش این لعاب پی ببرند.

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی با تقریر اینکه «استیناف های بسیاری درون سال های اخیر بوسیله قصد ساخت و به مشت آمدن فرمول لعاب زرین طعم جزیی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت اندوهناک است»، اظهار کرد: لعاب غازمغازی بوسیله صورت محدود توسط هنرمند اصفهانی مرحوم کوشش مورد استفاده قرار می گرفته است. محمد مهدی انوشفر، پژوهشگر و از سفالگران باسابقه و منحصربه فرد تو ایران طی سال های اخیر به موضوع لعاب طلایی رنگ ورود کرده و با بهره گیری از خرد تجربی اساتید گذشته و مطالعات بسیار عریض قاعده های کاری لعاب کاران را تک مطالعه قرار داده و با آزمایش های فراوان توانسته نمونه هایی از لعاب طلایی فام را ساخته و به فقره گیرد.

او خاطرنشان کرد: همچنین عباس اکبری، کالبد هیات علمی دانشگاه کاشان نیز توانسته به دستگاه مطالعه و مصرف از تجربیات گردآوری شده، مدل های دیگری از لعاب زرین فام را به مشت آورند. جالب است که داخل حوزه لعاب طلایی فام پژوهشگران فرانسوی کارهای مطالعاتی خوبی انجام داده اند. همچنین کاتو، پژوهشگر ژاپنی و پسرش تقلا کردند تا با جمع آوری ظروف زرین رنگ قبل و پس از انقلاب بوسیله چگونگی پیدایش این لعاب دست یابند و با وجود اینکه توانستند نمونه های مشابهی از این لعاب را به عارض محدود تولید کنند، ولی مقیاس های ایرانی ساخته شده در کشور متجاوز قوی تر و شبیه مرطوب به لعاب واقعی هستند.

او در دنباله به شکوه پژوهش ها تو حوزه لعاب زرین فام پرداخت و تصریح کرد: باید تلاش شود تا با دوست و تولید لعاب زرین فام این لعاب به نشانی یک لعاب ایرانی در یونسکو به ثبت جهانی برسد و این هنر مغفول مانده احیا و آموزش مجدد آن داخل کشور آغاز شود.

محترم زاده همچنین تو رابطه با مدعیان تولید انبوه لعاب زرین رنگ در ایران گفت: درون کشور عزب دو الی سه نفر هستند که توانسته اند نمونه های مشابهی از لعاب طلایی فام را تولید کنند و دیگر افراد مدعی در عین از همان رنگهای لعاب های لاستری استفاده می کنند و همان راه که تشریح داده شد این لعاب با لعاب طلایی اثر جزیی که بدون استفاده از خویشتن طلاست بسیار متفاوت است.

رییس قسمت قسمت کردن پژوهشی هنرهای سنتی در امتداد از مسوولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امید تا با تعریف پروژه و تامین اعتبار، این هنر رو به فراموشی را مکرر احیا و وضعیت را برای ثبت، انتقال و آموزش آن را فراهم کنند. 

انتهای پیام

شاید دوست داشته باشید:

احتمال ابتلا به کووید ۱۹ امکان پذیر است موقوف به سن نباشد

در این مرحله، کاملا برملا شده است که هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلا به مورد شدیدی از کووید ۱۹ […]

توصیه های پزشکی بوسیله بیماران سرطانی در غوغا کرونا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه نگار مهر، محسن اسفندبد، با اشاره بوسیله روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: داخل […]

ویروس کرونا در وضعیت آزمایشگاهی تا ۲۸ روز روی سطوح ابدیت می آورد

پژوهشگرانSGHAROOOON استرالیایی با وارسی استاندارد بقای ویروس کرونا روی سطوح مختلف، نشان دادند که این ویروس تا ۲۸ روز می […]