فعالیت نوع غیرمعمولی از ویروس آنفولانزا در منفصل آنفولانزای امسال

admin دسته‌بندی نشده

براساسSGASGASGجدیدترینAROOOOگزارشAROOOOمرکزAROOOONSGASGASGHAROOOOکنترلAROOOOوAROOOONSGASGASGASGHAROOOOپیشگیریAROOOOبیماریAROOOONAROOOOCDCSGHAROOOONSGHAROOOON ، فعالیت آنفلوآنزا از ابتدای ماه نوامبر (افزودن)یافته است و خواهش می رود که این جریان همچنان ادامه داشته باشد در سال جاری، فعالیت ویروس چند هفته زودتر. از سال های گذشته آغاز شده است معمولا جزئي از جمله آنفلوآنزا تو آمریکا درون پاییز آغاز. می شود و بلندی آن معمولا داخل فاصله ی ماه های دسامبر و مارس است این فصل تا اواخر ماه مه ادامه بی پرده. می یواش در طول ۳۶ سال گذشته، آنفلوآنزا اغلب در.

ماه های دسامبر و ژانویه رو به تکثیر وجود و در ماه فوریه بوسیله اوج خود می رسید ولی CDC می گوید، در زمستان سال جاری،. حدس اینکه پشته بیماری در ماه دسامبر باشد، ۴۰ درصد است درحالی که این جزئي از جمله مقدور است درون اوایل.

دوره به فراز خود برسد، جنبه ی غیرمعمول آن این است که بوسیله وسیله ی سویه ی B از ویروس آنفلوآنزا راهنمایی می شود این موضوع لزوما خبر بد خواه نیکی نیست. بلکه فقط غیرمعمول است سنخ B یکی از سه نوع ویروس آنفلوآنزا. است که انسان را آلوده می بطی ء دو نوع دیگر A و C هستند که. C بسیار خفیف A است نوع چهارم یعنی جنس D نیز وجود (دارد اما عمدتا موجب آلوده شدن گاوها می شود درون بیشتر فصول آنفلوآنزا ویروس نوع A،). سنخ غالب است ویروس های نوع A با شماره گذاری. حروف N و A H علامت داده می N شوند، H مثل H1N1 و H3N2 کد ویروسی حروف H.و N

به H نظم N نشان دهنده ی هماگلوتینین Ha خواه (H و H) نورآمینیداز Na (یا N N) است که هر دو مولکول های ویروسی اند که روی سطح اجنبی ویروس دیده می شوند. مولکول هماگلوتینین به ذرات ویروسی کمک می نرم که به سلول های موجود در مجاری تنفسی حمله نرم و نورآمینیداز بوسیله ویروس های تازه تشکیل شده این امکان را می دهد که از مورچه ی ویروسی جدا شده و خویشتن را بوسیله سلول های دیگری درون بدن میزبان برسانند و به آن ها حمله کنند. بوسیله دلیل اینکه مولکول های سابق الذکر مربوط بوسیله ذره ی ویروسی هستند، می توانند به سیستم امن در شناسایی ویروس آنفلوآنزا کمک کنند. ویروس های جنس A A سریعا تشنج هویدا کرده و زیور H مولکولی N H و N آن ها. تغییر می کند بوسیله این خاطر، سیستم امنیت نمی تواند آن ها را شناسایی کند خواه شناسایی آن ها برای سیستم حمایت بدن. دشوار می شود H ۱۸ زیرگونه ی H N و ۱۱ زیرگونه ی N شناخته شده است که تو مجموع ۱۹۸ ترکیب.

ممکن را تشکیل A می دهند ویروس های سنخ A می توانند راه های مختلفی مانند انسان، بسیاری از. پستانداران و پرندگان را آلوده کنند این امر بوسیله آن ها فرصت H یدکی N می دهد که مولکول های H و N خود را. تغییر داده و ترکیبات جدیدی را ایجاد کنند گاهی اوقات، ترکیبات زیاد خطرناکی تشکیل می شود که می تواند در سرتاسر جهان شیوع پیدا کند، قرین آنفلوآنزای خوکی-H1N1 مرگ باری که در عزل. آنفلوآنزای ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ در گیتی شیوع پیدا کرد طبیعتِ همیشه درحال دگرگونی ویروس نوع A، علت اصلی این موضوع است که چرا آنفلوآنزا می تواند چنین کشنده باشد و ما.باید هر فصل:واکسن متفاوتی را شهود کنیم مقاله های مرتبط آنفلوآنزا چیست؟ علائم، تداوی و تأثیر واکسن در پیشگیری از این بیماریآنفلوآنزا و سرماخوردگی چه تباین هایی با بی آرامی

دارند؟تفاوت بین عفونت ویروسی و عفونت باکتریایی چیست؟ ویروس های سنخ B که در این فصل. شیوع پیدا H کرده N اند، این اقدام را ندارند مولکول های H و N موجود روی سطح. آن ها با سرعت کمی تغییر ژنتیکی معلوم می کند ویروس (های نوع B تنها انسان ها). را آلوده می کنند و به ندرت فُک ها را این فقره موجب می شود آن ها فرصت کمتری. بخاطر اختلاط شدن با انواع دیگر و نوآرایی داشته باشند از زمانی که ویروس های نوع B برای نخستین جنین در دهه ی ۱۹۴۰ کشف. شدند، آن ها هیچ گاه علت همگی گیری جهانی H نشدند ویروس های نوع B، به جای اختلاط مولکول های.

H و N، عمدتا براساس تبار ژنتیکی خود اطلاع می شوند درون دهه ی ۱۹۸۰، ژنتیک دانان چنین اقرار کردند که. ویروس های نوع B به « دو/دوده » ژنتیکی مجزا تعلق دارند آن ها از نام گذاری B ویکتوریا برای اشاره « بوسیله/سویه» ای که در استرالیا دیده شده حیات و از B یاماگاتا برای نشان اعطا کردن.

سویه ای که داخل کشور ژاپن معین شده بود، استفاده کردند ویروس های نوع. B معمولا مسئول حدود یک سوم از جنین مصیبت آنفلوآنزا هستند سال ها، پژوهشگران احتمال می کردند که آن ها بوسیله. علت تکامل آهسته و ویژگی میزبان، سویه های نسبتا خفیفی هستند اما مطالعات اخیر علامت داده است که آن ها می توانند علت بلای ناگهانی جدی. و گاهی مرگ و میر گسترده ای در یک منفصل.

شوند ویروس جنس B اغلب در کودکان امتیاز داده می. شود نتیجه ی آزمایش های آنفلوآنزا مثبت گزارش شده به CDC پاره های سبز میله ها

نشان دهنده ی ویروس های نوع B است آخرین داده ها مقابل تازه ترین اطلاعات پروگرام های نظارتی در ملک آمریکا، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ویروس های آنفلوآنزا که از میزان های بیماران این. فصل آنفلوآنزا استثنا شده است، از نوع ویروس/B بوده. است از این درصد، ۹۷ درصد از سلاله B/ ویکتوریا بودند طی چند هفته-ی گذشته، نسبت سویه های B. ویکتوریا تو بین موارد آنفلوآنزا مثبت/رو به افزایش بوده است هنوز هویدا نیست که چرا B ویکتوریا درحال افزایش است یا این. تکثیر چه پیامدهایی را برای سایر فصل آنفلوآنزا به دنبال دارد اسکات پاولی، سخنگوی CDC، می گوید که پیش بینی آنفلوآنزا دشوار است و هنوز زود است.

که درمورد شدت احتمالی مصیبت طی این فصل سخنی گفته شود نیز باید توجه داشته باشیم که موارد ویروس نوع B در سال های-اخیر نسبتا ناچیز بوده. است و این ویروس تو فصل ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ تقریبا دیده نشد این فقره بدان معنا. است که به طور کلی ایمنی کمتری تو پری حیات دارد البته آزمایش های اولیه نشان می دهند که سویه ای از ویروس که در. پری درحال گشت است، در A واکسن آنفلوآنزای امسال نیز بود دارد نیز انواعی از ویروس نوع A که در برخی از نمونه ها دیده.

شده اند،

همچنین با سویه ی استعمال شده درون واکسن همخوانی دارند واکسینه شوید به گفته ی پاولی، اطلاعات آزمایشگاهی کمی درمورد ویژگی ویروس های جمع آوری شده از ماه اکتبر. حیات دارد، بنابراین هنوز نمی توان درمورد کارایی واکسن مولود گیری کرد نگرانی هایی در این مورد وجود دارد که واکسن سفارش شده برای خلع آنفلوآنزای سال ۲۰۲۰ در نیمکره ی جنوبی، نسبت به واکسن تمهید/شده برای نیمکره ی. شمالی، حاوی انواعی متفاوتی از ویروس های B ویکتوریا و H3N2 است اما باز پیش دماغ فصل.

آنفلوآنزا دشوار است و هنور مهلت است بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد پاولی می گوید فارغ از اینکه واکسن امسال تا چه حد. با ویروس های در گردش تطابق داشته باشد، گرفتن واکسن مهم است واکسن می تواند شما را کاملا رهایی دهد. و از شیوع:بیماری کمتر کند یا حداقل از شدت عفونت بکاهد او می گوید دریافت واکسن آنفلوآنزا نیکوترین روش برای کاهش.

خطر ابتلا بوسیله آنفلوآنزا و درگیری با مالیات احتمالی شدید آن است مقابل/برآورد CDC، تو فصل آنفلوآنزای سال سیال در کشور آمریکا، حداقل ۱ ۷ میلیون مورد آنفلوآنزا رخساره داده است که.منجر به:۱۶ هزاره مورد بستری و ۶۱۰ تک مرگ شده است بیشتر بخوانید چگونه از مدل آلودگی هوای محل زندگی خویشتن شروع شویم؟آنفولانزا چیست؟ علائم، علاج و تاثیر واکسن در پیشگیری از این بیماریآنفولانزا و سرماخوردگی چه تضاد هایی با یکدیگر دارند؟حذف بیماری ها

شاید دوست داشته باشید:

احتمال ابتلا به کووید ۱۹ امکان پذیر است موقوف به سن نباشد

در این مرحله، کاملا برملا شده است که هرچه سن بیشتر باشد، احتمال ابتلا به مورد شدیدی از کووید ۱۹ […]

توصیه های پزشکی بوسیله بیماران سرطانی در غوغا کرونا

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه نگار مهر، محسن اسفندبد، با اشاره بوسیله روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور، گفت: داخل […]

ویروس کرونا در وضعیت آزمایشگاهی تا ۲۸ روز روی سطوح ابدیت می آورد

پژوهشگرانSGHAROOOON استرالیایی با وارسی استاندارد بقای ویروس کرونا روی سطوح مختلف، نشان دادند که این ویروس تا ۲۸ روز می […]