عروج تکاملی ادا جراحی و مواد بیهوشی؛ از دیرباز تا امروز

admin دسته‌بندی نشده

روبرت لیستون، جراح قرن نوزدهم، می توانست در ۲۵ دم پایی را قطع یواش. عمل های جراحی او درون درمانگاه کالج مرکز لندن درون اوایل دهه ی ۱۸۴۰ به برهان سرعت و دقت بیش نامی بودند. احتمال اجل در جراحی های لیستون تقریبا یک بوسیله شش بود که درمقایسه با میانگین جراحان ویکتوریایی آمار درخورتوجهی بود.

سرعت ارتکاب جراحی مزایای ویژه خودش را داشت و کاهش درد باعث می شد خار ترسناک جراحی تا کمیت ای کاهش فاحش کند. دستیاران پزشک معمولا ناتندرست را روی نیمکتی چوبی نگه می داشتند و وسایل کارشان ضرب سد و مرهم و چاقو بودند.

تو عمل های جراحی سریع، بافتن ها ناچیز درمعرض خطر میکروب ها و آلودگی قرار می گرفتند؛ اما عیبشان این بود که گاهی چاقو به سرعت حرکت می کرد و ممکن حیات خطاهایی رخ دهد. برای مثال، لیستون در یکی از عمل ها انگشت یکی از دستیارهای خویشتن را برید و بیمار و دستیار هر دو براثر عفونت و یکی از ناظران غصه بوسیله دلیل خاربن واردشده جانشان را از دست دادند. این تنها اجرا جراحی تاریخ با ارج اجل ومیر ۳۰۰ درصد بود.

درون اوایل قرن نوزدهم، اغلب جراحان ماهر مثل لیستون، ارتکاب جراحی را در ترجیح آخر راحتی می دادند و بیمارانی که دچار شکستگی ران خواه پا می شدند خواه استخوانشان از پوست خارج می زد، رایزنی ای به جز قطع عضو نداشتند. در دوره ای که هنوز درکی از عامل عفونت وجود نداشت، چنین پیوستگی هایی به قانقاریا و مسمومیت خونی و حتی مرگ منجر می شدند. سالی فرامپتون، تاریخ نویس پزشکی دانشگاه آکسفورد، دراین باره می گوید:درنظر قبض آثار احساسی عمل جراحی بسیار بزرگی دارد. انجام جراحی بی آرامی برای ناخوش و بی قراری برای جراح امتحان ای بیرونی خراش بود. تصورش بی قراری شاداب است که انحصاری را به اجبار نگه داشته اید و بخواهید روی او نظری انجام دهید.

جان کیتز، دانشجوی بالغ جراحی لندن، عمل های جراحی را بسیار آزاردهنده می دانست؛ بوسیله همین دلیل، این فقره را ترک کرد و شاعر شد. با صعود های عمل های جدید، رقابت واقعی کنار روال کاهش درد بود. فرامپتون می گوید: «اغلب مردم تا وقتی در آستانه ی اجل نباشند یا درد شدیدی نداشته باشند، ذیل وعده ادا جراحی نمی روند.»

برخی جراحان سعی می کردند بیمار را ازطریق هیپنوتیزم به رویا فروببرند؛ اما این کار با توفیق اندکی همراه وجود. در سال ۱۸۴۵، دندان پزشکی بوسیله نام هوراس ولز در نمایشی عمومی، از اکسیدنیتروز در عمل کشیدن دندان استفاده کرد. این اجرا در جنس خود خدشه بود؛ بجهت به نقل از یکی از شاهدان،  مریض از درد موکد فریاد می زد و ناظران به او می خندیدند و هیس می گفتند.

با ترفیع عمل های بلندپروازانه، نیاز به داروهای بیهوشی بهتر بیش از گذشته احساس می شد

ویلیام مورتون دندان پزشک دیگری بود که چند ماه پس ازآن نحو حل دیگری کشف کرد: اِتِر ترکیبی سوزناک از سولفوریک اسید و الکل. داخل اکتبر ۱۸۴۶ درون شهر بوستون، وی از اِتِر برای بیهوش کردن ناسالم استفاده کرد و سپس دندان او را کشید. البته قبل از آن بوسیله صورت مخصوص این آزمایش را انجام داده بود تا از جبران فاجعه ی اکسیدنیتروز جلوگیری درنگ.

چند هفته بعد، لیستون غصه از روش مذکور درون لندن استفاده کرد. بیمار او سرپیشخدمتی به اشتهار فردریک چرچیل وجود که پس از آخر عمل به هوش آمد و پرسید: چه زمانی کار را مطلع می کنید و باعث خنده ی تماشاچیان حاضر در نمایش شد.

اِتِر هم معایب خویشتن را دارد. این ماده نه تنها تنفس را شیرهدار می کند؛ بلکه بوسیله سرفه و حتی استفراغ ناخوش منجر می شود و به شدت اشتعال زا است. ترکیب چراغ های گازی ویکتوریایی و مدفوع بیهوشی اِتِر می توانست اجل بار باشد. همچنین، ذات ی کشف این ماده تیمار بخاطر انگلیسی ها سراسیمه کننده بود؛ در برابر نه تنها درون آمریکا کشف شده بود؛ بلکه یکی از دهان پزشکان آن را کشف کرده وجود.ته اغلب ارتکاب های جراحی درون قرن نوزدهم اجل بود

جیمز سیمپسون، متخصص مامایی اسکاتلندی، با اجرای آزمایش هایی روی خویشتن خواه دوستانش به ماده ای جایگزین رسید: گازی با بوی شیرین بوسیله صیت کلروفرم. چند جرعه از این ماده روی دستمال خیلی زود به یکی از گزینه های بیهوشی در جراحی مدرن دگرگونی شد؛ اما پس از مدتی، بوسیله اجل بیماران منجر شد.

اولین قربانی کلروفرم مریض پانزده ساله ای به صیت هانا گرینر از نیوکاسل واقع در شمال غرب انگلستان حیات. تو ۲۸ ژانویه ی ۱۸۴۸، او بخاطر رفع بغرنج ناخن انگشت پای خویشتن به توماس مگیسون مراجعه کرد؛ اما پس از استشمام کلروفرم درگذشت. جراح بریدن انگشت هانا را شروع کرد؛ اما پس از چند دقیقه نفس کشیدن ناخوش متوقف شد. مگیسون سعی کرد او را احیا کند؛ اما دیگر دیر شده وجود. یکی از مشکلات کلروفرم واضح نبودن دُز صحیح آن بود. افزون براین، بیهوشی می توانست حدس اجل را افزایش دهد و بسیاری از جراحان به مصرف از این نحو تمایلی نداشتند. استفانی اسنو، تاریخ نویس پزشکی دانشگاه منچستر و مؤلف تاریخ هایی درباره ی تاریخ ی بیهوشی، دراین باره می گوید:داخل دهه ی ۱۸۵۰، بحث ها درباره ی خطرها و مزایت های بیهوشی شدت یافت و این پرسش مطرح شد: آیا جراح می تواند بوسیله بیمار خود کلروفرم بدهد؛ آن هم داخل حالی که گزینه ای خطرناک برنده از خود جراحی است و حتی می تواند به مرگ او بینجامد.

جان اسنو یکی از اجداد استفانی اسنو و از پیشتازان بهداشت اشتراکی در عصر ویکتوریایی حیات. جان با اجرای آزمایش هایی روی حیوانات، تأثیر کلروفرم برای از بین بازی کردن مرز باریک بیهوشی و مرگ را مطالعه و بیهوشی را از هنر به معرفت تبدیل کرد. بااین حال، هنوز هم پرسش هایی درباره ی درد و لزوم آن برای توفیق جراحی وجود داشت.

داخل طول جنگ کریمه (۱۸۵۳ تا ۱۸۵۶)، سرپرست پزشکی ارتش بریتانیا استفاده از کلروفرم را در جراحی راسته تلاطم ممنوع کرد. یکی از جراحان نظامی تیمار تأکید کرد جیغ ها و فریادهای قطعی سربازان را تقدم می دهد و به اعتقاد او، این فریادها نشان دهنده ی جنگ برای بقا هستند. استفانی اسنو معتقد است:درد عملکردی حیاتی است. لمحه عمل، درد و استرس می توانند نشانه های مجاهدت بخاطر بقا باشند؛ اما جان اسنو معتقد وجود درد موکد خطرناک است و غش می تواند از بیماران دربرابر چنین خطری حراست کند.

اسنو به اندکی بوسیله بصیرت خود اطمینان داشت که برای زایمان هشتمین فرزند ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۵۳ به او کلروفرم داد. طبق مجله ی لنست، اسنو زندگی خویشتن را به خاطر غش بوسیله خطر انداخت. استفانی اسنو می گوید: «جان اسنو معتقد بود درد وضع حمل طبق با درد جراحی است؛ بنابراین، مادرها باید صرف دیدن از حوصله درد، قدرت انتخاب داشته باشند.»مقاله های مرتبط:چه کسی نخستین واکسن را کشف کرد؟از طاعون سیاه تا کووید ۱۹؛ با مرگبارترین دنیاگیری های تاریخچه آشنا شوید

تا سال ‍۱۸۶۰، استفاده از مواد غش مرسوم شده حیات و بیماران کمتری جراحی را رگه می کردند و جراحان می توانستند زمان بیشتری روی اجرا های جراحی بگذارند و ادا های جسورانه و جدیدتر را امتحان کنند. با این حال، درکی از عوامل مصیبت ها وجود نداشت و زخم ها اغلب اوقات عفونی می شدند و بیماران جان خود را از دست می دادند تا اینکه در اواسط دهه ی ۱۸۶۰، با کشف طرز های ضدعفونی، عمل های جراحی ایمن تیز شدند.

در اوایل قرن بیستم، مقدماتی ماده ی بیهوشی با پایه ی کوکائین رواج پیدا کرده حیات و شغل جدید متخصص غش رونق گرفت؛ ولی در جنگ جهانی، گازها و داروهایی یدکی برای عمل های جراحی تولید شدند. این داروها بود خویشتن را بدهکار توسعه ی سلاح های هسته ای هستند. ویلیام هاروپ گرفیت، سرپرست غش دانشکده سلطنتی، دراین بن می گوید:ماده ی غش کنونی هنوزهم شاخه ای از اِتِر است؛ ولی برخلاف اِتِرهای گذشته، فلوئورید هم به این ماده افزودن شده است و اگر فلوئورید به اِتِر اضافه شود، به نشانی ماده ی بیهوشی عملکرد موفقی خواهد داشت و دیگر اشتعال پذیر یا منفجرشدنی نخواهد بود. بمب های هسته ای به اورانیوم هگزافلوئورید نیاز داشتند و پیشرفت چشمگیر شیمی فلوئورید در فساد جهانی دوم ماخذ ساز تولید داروهای بیهوشی ایمن نمدار و سوختن ناپذیر شد. بدین ترتیب، بمب های هسته ای اجل کود که جان هزاران نفر را می گرفتند، بوسیله تولید داروهایی منجر شدند که جان هزاران نفر را نجات دادند.

صرفا نوآوری های مواد بیهوشی عامل اضافه امنیت افراد در اتاق های عمل نبودند. روش های متاخر حفظ تنفس بیمار با استفاده از وحدت لوله به ریه ها و تجهیزات ردیابی سلامت نیز همراه با داروهای بیهوشی توسعه یافتند. گریفیت تقریر می یواش:اگر بخواهم صرفا یک گزینه را انتخاب کنم که درمقایسه با گذشته ایمن شده است، آن غصه حجم بازرسی بر شرایط روان شناختی مریض است.

 تجهیزات بیهوشی کنونی امکان بازرسی بر نبض قلب، فشارخون، اکسیژن و کربن دی اکسید را از دهه ی ۱۹۷۰ می دهند. گریفیت می افزاید:انسان صنع ضعیفی دارد. مری دقیقا بر نای فراغت اندوهناک است. اگر لوله ای را بوسیله نای وصل کنید، شخص زنده می ماند؛ ولی اگر آن را دو سانتی متر آن طرف برنده تو جانب مری قرار دهید، شخص می میرد؛ زیرا اندازه گیری کربن دی اکسید ریه ها برای رساندن هوا بوسیله کبد ی بیمار ضروری است.

حتی مواد بیهوشی کنونی حزن خالی از سربزرگی نیستند. فدایی افراد دم جراحی به هوش می آیند. مواد بیهوشی عمومی می توانند تا چند روز شخص را بدحال کنند یا عفونت های دردناکی به دنبال داشته باشند. تو بریتانیا، گمان مرگ درون طول جراحی پروگرام ریزی شده تقریبا یک در صدهزار است. قطعا این آمار بسیار بهتر از فهرست جراحی های روبرت لیستون است.بیشتر بخوانید:بانگ درمورد بروز اختلالات مغزی جدی در افرادی که علائم خفیف کرونا را نشان می دهندهمه گیری ویروس کرونا در ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۲۰ آماج ۹۹]راه اندازی بهداشت جهانی واگذاری هوابرد ویروس کرونا را ثبوت کردموفقیت دانشمندان داخل ویرایش باریک بین ژنوم میتوکندریمغز انسان چگونه افکار خود را از دیگران تکفیک می یواش

شاید دوست داشته باشید:

معامله و نگهداری گره لینک در اکسکوینو

هدف اکسکوینو ایجاد علیل امان سبب انجام معاملات در حوزه رمز ارز است و با نمایش مطالب آموزشی و تحلیلی، […]

بدوی واکسن کرونا تو آمریکا تو آستانه اثبات | درخواست مجوز اضطراری توسط همدستی فایزر

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز این اعلام در روز جمعه ۳۰ آبان دامنه عمده ای به لفظ […]

ورزش World of Warcraft بوسیله عارض اهل بخاطر پردازنده ی M1 اپل نیکوترین شد

بلیزارد (Blizzard)، ناشر بازی اسمی و خاطره انگیز World of Warcraft، با جدیدترین به روزرسانی پشتیبانی بومی از پردازنده های […]