آیا باید ناراحت انتقال کرونا از راه مواد غذایی بود؟

admin دسته‌بندی نشده

به گزارش همشهری آنلاین کارشناسان می گویند گرچه نمی قابلیت این امکان را بوسیله کلی رگه کرد، اما ظن ارجاع ویروس از طریق غذای منجمد بسیار کمینه است، چرا که ویروس کرونا درون بیرون از بدن مردم چندان قرص تراشیدن.

منجمد کردن یا یخچالی کردن ویروس ممکن است مدت زمان قابل انتقال بودن آن را اضافه دهد و احتمالا بوسیله همین برهان عالمگیر های کرونا تو کارخانه های سپرده بندی گوشت بوسیله طور مکرر میان کارگران صورت داده است، اما انتقال ویروس از طریق سطوح حتی سطوحی که منجمد خواه یخچالی هستند، بعید است قیافه دهد.

مایک رایان، مدیر پروگرام اضطرارهای بهداشتی سازمان جهانی بهداشت داخل این باره گفت: «هیچ شاهدی بود ندارد که غذا خواه زنجیره غذایی نقشی در انتقال این ویروس داشته باشدد و خیال مردم باید تو این باره راحت باشد.» به گفته رایان غذا، ودیعه بندی یا آماده کردن خوردنی یا تحویل غذا نقشی درون انتقال ویروس ندارند.

دایره جهانی بهداشت همچنین گفت چین صدها هزار نمونه از بسته های مواد غذایی منجمد وارداتی را آزمایش کرده است و اندک از ۱۰ مورد مثبت یافته است.

کروناویروس چنانچه هم روی چنین بسته هایی قرار بگیرد تا زمانی که به مشت مصرف کننده برسند، بعید است فعال بماند.

ویروسی که روی چنین سطحی می افتد حتی اگر این سطح منجمد باشد، پس از مدتی متلاشی و خشک می شود. خود فرایند باز کردن یخ مواد غذایی منجمد هم ویروس را از بین می سرما.

این آزمایش ها فقط RNA یا ماده ژنتیکی ویروس را یافته اند، گرچه RNA از لحاظ ویروس شناختی سرایت دهنده است، اما بوسیله انزوا در دنیای حقیقی نمی تواند عفونت ایجاد کند.

شاید دوست داشته باشید:

تیز جایزه مصطفی؛ امید نخست تولید واکسن کرونا

 از یکسره نکات مهم مطرح شده درون این مجمع رمز بوسیله نقش شرکت «بایو ان مورد»  و پیشتازی طرح تولید […]

رستوران دایره وار بنیانی ترین عامل عالمگیر کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سی ان ان، آنتونی فاوچی گفت: بخاطر من شگفتی آور است که داخل بعضی […]

نتایج غیرمنتظره در داده های متاخر طوفان سیتوکین کووید 19

براساس یافته های غیرمنتظره تو پژوهشی جدید، فعالیت زیاد ازحد سیستم امنیت که با نشانی طوفان سیتوکین شناخته می شود، […]